Zbiory biblioteczne

Zbiory biblioteczne Archiwum Nauki składają się głównie z wydawnictw stanowiących warsztat naukowy dla pracowników i badaczy korzystających ze zbiorów archiwalnych. Zgodnie z tym przeznaczeniem gromadzi się przede wszystkim publikacje z zakresu historii nauki i kultury, historii Polski i powszechnej, biografistyki, archiwistyki, wydawnictwa źródłowe będące uzupełnieniem posiadanych zbiorów, wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe oraz bieżące czasopisma naukowe.

Biblioteka Archiwum składa się z trzech uzupełniających się księgozbiorów: