Zbiory archiwalne

Dział II: Materiały Oddziału PAN i placówek naukowych PAN w Krakowie
Nazwa zespołuDaty skrajneSygnaturaPomoce archiwalneRozmiar
Biblioteka PAN w Krakowie1954-1980K II - 12spis zd.-odb.1 mb
Instytut Botaniki PAN1952-1967K II - 14spis zd.-odb.4,50 mb
Instytut Języka Polskiego PAN1951-1991K II - 20inwentarz kartkowy, spis zd.-odb.8 mb
Instytut Nauk Prawnych PANb.d.??K II - 15 1 mb
Instytut Ochrony Przyrody PAN1938-1978K II - 9inwentarz, spis zd.-odb.31,70 mb
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN 1956-1983K II - 6spis zd.-odb.6,17 mb
Komisja Biologiczna przy Oddziale PAN w Krakowie1957-1995K II - 3spis zd.-odb.0,58 mb
Komisja Ergonomiczna przy Oddziale PAN w Krakowie1975-1979K II - 33spis zd.-odb.?,? mb
Komisja Filologii Klasycznej przy Oddziale PAN w Krakowie1958-1992K II - 18spis zd.-odb.0,17 mb
Komisja Historyczna przy Oddziale PAN w Krakowie1957-1988K II - 19inwentarz kartkowy0,45 mb, 2 rul.
Komisja Historyczno-Literacka przy Oddziale PAN w Krakowie1958-1986K II - 7spis zd.-odb.0,80 mb
Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza przy Oddziale PAN w Krakowie1975-1988K II - 31spis zd.-odb.0,09 mb
Komisja Nauk Geograficznych przy Oddziale PAN w Krakowie1967-1990K II - 30spis zd.-odb.0,20 mb
Komisja Nauk Medycznych przy Oddziale PAN w Krakowie1966-1972K II - 36spis zd.-odb.0,10 mb
Komisja Nauk Pedagogicznych przy Oddziale PAN w Krakowie1984-1990K II - 26spis zd.-odb.0,06 mb
Komisja Orientalistyczna przy Oddziale PAN w Krakowie1937-1972K II - 22spis zd.-odb.10,50 mb, 189 mkf., 118 klisz
Komisja Słowianoznawstwa przy Oddziale PAN w Krakowie1984-1990K II - 23spis zd.-odb.0,06 mb
Komisja Socjologiczna przy Oddziale PAN w Krakowie1957-1974K II - 16spis zd.-odb.0,90 mb
Komisja Teorii i Historii Sztuki przy Oddziale PAN w Krakowie1961-1994K II - 11spis zd.-odb.1,73 mb
Komitet Ergonomii przy Prezydium PAN1972-1996K II - 32spis zd.-odb.0,22 mb
Komitet Nauk Fizjologicznych PAN K II - 38  
Komitet Zoologiczny przy Prezydium PAN1958-1987K II - 34spis zd.-odb.0,95 mb
NSZZ "Solidarność" przy placówkach naukowych PAN w Krakowie 1980-1990K II - 25inwentarz kartkowy, spis zd.-odb.1,52 mb
Oddział Archiwum PAN w Krakowie1955-1990K II - 35 1,80 mb
Oddział Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie1954-1982K II - 13spis zd.-odb.4,06 mb
Oddział Instytutu Matematycznego PAN w Krakowie1949-1959K II - 2spis0,65 mb
Oddział Polskiej Akademii Nauk w Krakowie1953-1994K II - 1inwentarz kartkowy, spis zd.-odb.82,89 mb, 14 rul., 11 taœm, 35 mkf.
Oddział Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN w Krakowie K II - 27  
Pracownia Etnologii Instytutu Archeologii i Etnologii PANb.d.K II - 40spis zd.-odb.7,40 mb
Pracownia Informacji Naukowej w Krakowie Oœrodka Informacji Naukowej PAN K II - 28  
Pracownia Krakowska Instytutu Historii Nauki PAN1956-1986K II - 8inwentarz kartkowy, spis zd.-odb.8,50 mb
Pracownia Słownika Łaciny Średniowiecznej PAN 1953-1979K II - 21spis zd.-odb.1,30 mb
Pracownia Słownika Prasłowiańskiego Instytutu Slawistyki PANb.d.K II - 24 70 mb (fiszki)
Zakład Bibliografii Bieżącej Instytutu Historii PAN [1935-1939] 1953-1981K II - 39kartoteki, spis zd.-odb.64,95 mb
Zakład Biologii Wód PAN1953-1990K II - 5inwentarz kartkowy, spis zd.-odb.6,35 mb
Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN1954-1991K II - 37spis zd.-odb.1,40 mb
Zakład Gospodarki Górskiej PAN1961-1969K II - 10spis zd.-odb.0,50 mb
Zakład Numizmatyki Instytutu Archeologii i Etnologii PAN1960-1967K II - 41inwentarz kartkowy1,40 mb
Zakład Polskiego Słownika Bibliograficznego Instytutu Historii PAN1953-1955, b.d.K II - 4spis zd.-odb.41,43 mb
Zespół Badawczy Dziejów Oświaty w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945 1969-1986K II - 17inwentarz kartkowy, spis zd.-odb.20,54 mb
Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Oddziale i placówkach naukowych PAN w Krakowie 1961-1980K II - 29inwentarz kartkowy4 mb