Zaproszenie

Zarządzanie procesem digitalizacji oraz prawne aspekty udostępniania kopii cyfrowych Dyskusja pomiędzy przedstawicielami archiwów, bibliotek i muzeów podczas ubiegłorocznej konferencji Archiwa, biblioteki, muzea wobec nowych wyzwań w dobie digitalizacji pokazała, że istnieje konieczność wymiany wzajemnych doświadczeń, a szereg zagadnień zawartych w referatach wymaga praktycznego rozwiązania. W tym roku proponujemy kolejne spotkanie, podejmujące tym razem nadal aktualną tematykę, jaką są rozwiązania metodyczne przydatne w zarządzaniu procesem digitalizacji spuścizn (archiwów osobistych) uczonych i udostępnianiu zdigitalizowanych materiałów (prawo własności, prawo autorskie). W trakcie konferencji, organizowanej pod patronatem Polskiej Akademii Umiejętności, będziemy poszukiwać dróg poprawy przygotowania archiwów, bibliotek i muzeów do wykorzystania technologii cyfrowych do opracowania i zabezpieczania zasobu, zarządzania procesem digitalizacji archiwaliów od momentu selekcji materiału i skanowania, po zabezpieczanie i udostępnianie kopii cyfrowych użytkownikom oraz popularyzację w Internecie. Mamy nadzieję, że wiele w tym względzie wniesie wymiana doświadczeń archiwistów, bibliotekarzy i muzealników, zajmujących się spuściznami. Wypracowanie i stosowanie jednolitych standardów technicznych umożliwi współpracę krajową i międzynarodową, zapewni trwałość przechowywanych obiektów cyfrowych i ułatwi ich konwersję do nowych technologii. Prosimy o wstępne zgłoszenie chęci uczestnictwa w konferencji. Osoby zainteresowane udziałem otrzymają w późniejszym terminie szczegółowy program. Konferencja odbędzie się w poniedziałek 24 października 2011 r. w salach Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie. Serdecznie zapraszamy

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Bernadeta Wilk

Pytania w sprawie konferencji prosimy kierować pod adresem: e-mail: archiwum@archiwum-nauki.krakow.pl tel. (12) 423-23-28