Wystawy

W służbie Nauki...

Góry w życiu i działalności Antoniego Wrzoska 1908-1983. W 20 rocznicę śmierci

Wystawa była prezentowana w dniach 14 XI 2003 - 30 IV 2004

 

Antonii Wrzosek

Antoni Wrzosek - geograf. Wystawę zorganizowano dla uczczenia 20-tej rocznicy śmierci rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, kierownika Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i przewodniczącego Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich Polskiej Akademii Nauk.

Więcej informacji na temat ekspozycji można uzyskać w katalogu wystawy oraz w "Wierchach", rocznik 70, 2004.