Wystawy

Wystawy okolicznościowe

Zygmunt Grodziński, Kazimierz Mitera, Bolesław Skarżyński, Jan Zimowski. Krakowianie - uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920

Wystawa była prezentowana w dniach 20 III 1999 - 31 V 1999

 

Intencją twórców wystawy było "pokazanie poprzez fotografię udziału w wojnie bolszewickiej zaledwie kilku osób, nie po to, aby wykreować jakiś symbol pokolenia czy jego części, ale po to, by ukonkretnić to, co trwa w jakiejś mglistej zbiorowej pamięci".

Ekspozycja opracowana wspólnie z Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Więcej informacji można uzyskać w katalogu ekspozycji.