Wystawy

W służbie Nauki...

W kręgu Polskiego Słownika Biograficznego. Helena Wereszycka 1907-1995

Wystawa była prezentowana w dniach 14 XI 1998 - 14 XII 1998

 

Helena Wereszycka

Helena Wereszycka - historyk i biografista. Związana od roku 1929 z Polskim Słownikiem Biograficznym. Wystawa towarzyszyła posiedzeniu naukowemu zorganizowanemu przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i ekspozycji prezentowanej w Bibliotece Jagiellońskiej pt. "Henryk Wereszycki - historyk niewoli polskiej" (16 XI 1998- 4 XII 1998).

Dodatkowe informacje można uzyskać w katalogu wystawy, książce "Henryk Wereszycki (1898-1990). Historia w życiu historyka", pod red. E. Orman i A. Cetnarowicza, Kraków 2001 oraz w "Studiach Historycznych", 1999, zeszyt 4.