Wystawy

W służbie Nauki...

Z życia i działalności Adama Vetulaniego 1901-1976

Wystawa była prezentowana w dniach 16 XI 2001 - 30 IV 2002

 

brak zdjęcia

Adam Vetulani - prawnik, kanonista. Otwarcie wystawy zostało połączone z posiedzeniem naukowym w stulecie urodzin sekretarza generalnego Polskiej Akademii Umiejętności (1957-1958).

Więcej informacji można uzyskać w katalogu wystawy, "Krakowskim Roczniku Archiwalnym", numer X z 2004 roku oraz w serii wydawniczej Polskiej Akademii Umiejętności "W służbie nauki..." nr 10 (w druku).