Wystawy

Wystawy okolicznościowe

Twórcy Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce

Wystawa była prezentowana w dniach 18 VI 2000 - 30 IX 2000

 

Wojciech M. Bartel

Wystawa towarzyszyła posiedzeniu 58 Dorocznego Zjazdu Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, odbywającego się w Krakowie pod hasłem "powrotu do korzeni" w dniach 16-18 VI 2000

Więcej informacji można uzyskać w katalogu wystawy i "Krakowskim Roczniku Archiwalnym", numer VIII z 2002 roku, oraz w "Roczniku Polskiej Akademii Umiejętności" za 1999/2000 (np. tekst Wandycz, "Powrót do korzeni")

powrót

Oskar Halecki

Jan Kucharzewski

Wacław Lednicki

Bronisław Malinowski

Wojciech Świętosławski

Rafał Taubenschlag