Wystawy

W służbie Nauki...

Stanisław Tarnowski 1837-1917

Wystawa była prezentowana w dniach 14 XI 1997 - 14 II 1998

 

Stanisław Tarnowski
Stanisław Tarnowski

Stanisław Tarnowski - historyk literatury, publicysta i polityk. Otwarcie wystawy zostało połączone z uroczystym posiedzeniem naukowym zorganizowanym dla uczczenia zasług sekretarza generalnego (1883-1890) i prezesa (1890-1917) Polskiej Akademii Umiejętności.

Więcej informacji można uzyskać: w katalogu ekspozycji, "Krakowskim Roczniku Archiwalnym", numer V z 1999 roku, oraz w serii wydawniczej Polskiej Akademii Umiejętności "W służbie nauki..." nr 3 - "Stanisław Tarnowski, 1837-1917. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 14 listopada 1997 r.", Kraków 1999.