Wystawy

Wystawy okolicznościowe

Pierwsze lata działalności Oddziału PAN w Krakowie

Wystawa była prezentowana w dniach 07 XI 1997 - 08 XI 1997