Wystawy

W służbie Nauki...

Na szlakach życia i nauki Andrzej Pelczar (1937-2010)

Wystawa była prezentowana w dniach 17 VI 2011 - 21 X 2011

 

Andrzej Pelczar
Wystawa poświęcona wybitnemu matematykowi Andrzejowi Pelczarowi, profesorowi i rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektorowi Instytutu Matematyki. Profesor Pelczar był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz European Mathematical Society (w latach 1997-2000 pełnił funkcję wiceprezesa). Specjalizował się w zakresie analizy matematycznej, układów dynamicznych i równań różniczkowych.

 

Powiązane materiały:

  1. Zaproszenie na wystawę

 


Plakat wystawy