Wystawy

Nauki przyrodnicze w archiwaliach

Obszary chronione w Polsce

Wystawa jest prezentowana od dnia 01 X 2008

 

Wystawa prezentowana jest przy Kancelarii Prezesa PAN w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

 

Prezentowana od października 2008 r. przy Kancelarii Prezesa PAN w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie ekspozycja – „Obszary chronione w Polsce” – nawiązuje do poprzedniej wystawy, zatytułowanej „Parki Narodowe Stanów Zjednoczonych Ameryki”, zarówno poprzez tematykę jak i za sprawą osoby dr Antoniny Leńkowej (1917–1995). Zasadniczą część ekspozycji stanowią materiały zgromadzone przez Antoninę Leńkową – przyrodnika, uczennicę prof. Władysława Szafera, która za przedmiot swych badań wybrała ochronę przyrody. Pozostawiła po sobie bogaty zbiór fotografii i slajdów, na których uwieczniła piękno polskiej ziemi, ocalone przed zniszczeniem na terenie obszarów chronionych.

 


Białowieski Park Narodowy - stado żubrów w zimie

 


Żeremie bobra w Biebrzańskim Parku Narodowym

 


Wysoki klif nadmorski przy Rezerwacie Storczykowym
fot. A. Leńkowa