Wystawy

W służbie Nauki...

Marian Mięsowicz (1907–1992). Od intuicji do kierunków badań

Wystawa była prezentowana w dniach 16 XI 2007 - 31 I 2008

 

Marian Mięsowicz

Wystawa "Od intuicji do kierunków badań. Marian Mięsowicz (1907-1992) w stulecie urodzin" połączona jest z obchodami jubileuszu stulecia urodzin Profesora organizowanymi przez: Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Akademię Górniczo-Hutniczą, Polską Akademię Umiejętności oraz Uniwersytet Jagielloński. Wystawa towarzyszy konferencji pt. "Archiwa dla nauki. Dlaczego nauce potrzebne są archiwa naukowe?". Ekspozycja ma na celu pokazać na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych warsztat badawczy i działalność naukową fizyka. Powinna też stanowić zachętę do zachowywania cennych archiwaliów i pamiątek rodzinnych, które przekazane do archiwów wzbogacają naszą wiedzę o ludziach i czasach w jakich żyli i pracowali.

Powiązane materiały:

 

  1. Zaproszenie na wystawę
  2. Zaproszenie na konferencję
  3. Katalog wystawy

 


Plakat wystawy