Wystawy

W służbie Nauki...

Józef Majer 1808-1899

Wystawa była prezentowana w dniach 19 XI 1999 - 25 II 2000

 

Józef Majer
Józef Majer

Józef Majer - lekarz i antropolog, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1848-1851, 1860-1872) i Akademii Umiejętności (1872-1890). Otwarcie wystawy zostało połączone z posiedzeniem naukowym z okazji setnej rocznicy śmierci.

Więcej informacji można uzyskać w katalogu wystawy, "Krakowskim Roczniku Archiwalnym", numer VIII z 2002 roku, oraz w serii wydawniczej Polskiej Akademii Umiejętności "W służbie nauki..." nr 6 - "Józef Majer 1808-1899. Materiały z posiedzenia naukowego PAU w dniu 19 listopada 1999 r.", Kraków 2002.