Wystawy

W służbie Nauki...

"Ojciec i córka..." Karol Lanckoroński (1848-1933), Karolina Lanckorońska

Wystawa była prezentowana w dniach 20 VI 1997 - 03 IX 1997

 

Karol Lanckoroński (1848-1933) - mecenas i historyk sztuki, Karolina Lanckorońska (1898-2002) - historyk sztuki, twórca Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie. Ekspozycja została zorganizowana z okazji ofiarowania Polskiej Akademii Umiejętności Biblioteki Rozdolskiej Lanckorońskich i części zbiorów archiwalnych rodzinnych i naukowych przez Karolinę Lanckorońską.

Więcej informacji na temat daru i wystawy można uzyskać w "Krakowskim Roczniku Archiwalnym", numer V z 1999 roku, katalogu wystawy oraz "Roczniku Polskiej Akademii Umiejętności" za 1996/1997.