Wystawy

Podróże uczonych

"Z albumu Stanisława Kutrzeby... Miasta europejskie na przełomie wieków"

Wystawa jest prezentowana od dnia 01 IX 2006

 

Stanisław Kutrzeba

Wystawa ma miejsce w Pałacu Kultury i Nauki, przy pomieszczeniach Kancelarii PAN (piętro 26).