Wystawy

W służbie Nauki...

Stanisław Kutrzeba 1886-1946

Wystawa była prezentowana w dniach 22 VI 1996 - 30 IX 1996

 

Stanisław Kutrzeba
Stanisław Kutrzeba

Stanisław Kutrzeba - prawnik, historyk ustroju, archiwista. Wystawę i uroczyste posiedzenie zorganizowano dla uczczenia 120-tej rocznicy urodzin i 50-tej rocznicy śmierci sekretarza generalnego (1926-1939) i prezesa (1939-1946) Polskiej Akademii Umiejętności, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej informacji można uzyskać w katalogu wystawy oraz w serii wydawniczej Polskiej Akademii Umiejętności "W służbie nauki..." nr 2 - "Stanisław Kutrzeba, 1876-1946. Materiały z Uroczystego Posiedzenia PAU w dniu 24 czerwca 1996 r.", Kraków 1998.