Wystawy

W służbie Nauki...

Tadeusz Kowalski (1889-1948) i jego wyprawy naukowe

Wystawa była prezentowana w dniach 19 VI 1998 - 30 X 1998

 

Tadeusz Kowalski
Tadeusz Kowalski

Tadeusz Kowalski - orientalista: arabista, iranista i turkolog. Otwarcie wystawy zostało połączone z posiedzeniem naukowym zorganizowanym z okazji 50-tej rocznicy śmierci sekretarza generalnego Polskiej Akademii Umiejętności (1939-1948).

Więcej informacji można uzyskać w katalogu ekspozycji, "Krakowskim Roczniku Archiwalnym", numer VI z 2000 roku, oraz w serii wydawniczej Polskiej Akademii Umiejętności "W służbie nauki..." nr 4 - "Tadeusz Kowalski, 1889-1948. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19 czerwca 1998 r.", Kraków 1999.