Wystawy

Wystawy okolicznościowe

Ślady dalekowschodnich wypraw w materiałach Władysława Kotwicza

Wystawa była prezentowana w dniach 15 XI 1994 - 16 XII 1994

 

Władysław Kotwicz - orientalista, mongolista. Inspiracją do zorganizowania ekspozycji stała się 50-ta rocznica śmierci uczonego oraz otwarcie sali wystawowej w budynku Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. św. Jana 26, zaaranżowanej ze środków Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej.

Więcej informacji na temat wystawy można uzyskać w katalogu wystawy i Krakowskim Roczniku Archiwalnym, numer II z 1994 roku.