Wystawy

W służbie Nauki...

Temu, który odważył się być prawym.

Wystawa była prezentowana w dniach 21 VI 2002 - 21 X 2002

 

Władysław Konopczyński

Władysław Konopczyński - historyk. Otwarcie wystawy połączono z posiedzeniem naukowym z okazji 50-tej rocznicy śmierci twórcy i pierwszego redaktora naczelnego Polskiego Słownika Biograficznego Polskiej Akademii Umiejętności.

Więcej informacji na temat wystawy można uzyskać w katalogu wystawy oraz w "Krakowskim Roczniku Archiwalnym", numer X z 2004 roku.