Wystawy

W służbie Nauki...

Zygmunt Grodziński 1896-1982

Wystawa była prezentowana w dniach 16 XI 1996 - 14 II 1997

 

Zygmunt Grodziński

Zygmunt Grodziński (1896-1982) - zoolog. Wystawę zorganizowano w stulecie urodzin sekretarza Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Polskiej Akademii Umiejętności (1948-1952, 1957-1958), rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (1956-1958), członka Polskiej Akademii Nauk.

Więcej informacji można uzyskać w katalogu ekspozycji, w "Krakowskim Roczniku Archiwalnym", numer IV z 1998 roku, oraz w publikacji "Profesor Zygmunt Grodziński we wspomnieniach", Kraków 2002

Zygmunt Grodziński