Wystawy

W służbie Nauki...

Granicami życie naznaczone. Wacław Felczak 1916-1993.

Wystawa była prezentowana w dniach 15 XI 2002 - 30 IV 2003

 

Wacław Felczak

Wacław Felczak - historyk, specjalizował się w dziejach Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas II wojny światowej uczestnik ruchu oporu, organizator szlaku kurierskiego z Budapesztu do Polski; w latach powojennych kurier Rządu na Wychodźstwie. Otwarcie ekspozycji połączono z posiedzeniem naukowym dla uczczenia 10-tej rocznicy śmierci wybitnego znawcy dziejów Węgier.

Więcej informacji na temat wystawy można uzyskać w katalogu wystawy.