Wystawy

W służbie Nauki...

Izydora Dąmbska 1904-1983. Filozof niezłomny...

Wystawa była prezentowana w dniach 18 XII 1998 - 26 II 1999

 

Izydora Dąmbska - filozof, logik. Otwarcie wystawy zostało połączone z sesją zorganizowaną z okazji 15-tej rocznicy śmierci przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Zespół Metodologiczno-Epistemologiczny Polskiego Towarzystwa Filozoficznego imienia Izydory Dąmbskiej.

Więcej informacji można uzyskać w katalogu wystawy, "Krakowskim Roczniku Archiwalnym", numer VI z 2000 roku, oraz w serii wydawniczej Polskiej Akademii Umiejętności "W służbie nauki..." nr 5 - "Izydora Dąmbska 1904-1983. Materiały z sympozjum Non est necesse vivere, necesse est philosophari, Kraków, 18-19 grudnia 1998 r.", Kraków 2001.