Wystawy

W służbie Nauki...

Henryk Barycz 1901-1994. Uczony i Mistrz.

Wystawa była prezentowana w dniach 22 VI 2001 - 12 X 2001

 

Henryk Barycz - historyk oświaty, nauki i kultury. Otwarcie wystawy połączono z posiedzeniem naukowym w stulecie urodzin wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności i członka Polskiej Akademii Nauk.

Więcej informacji można uzyskać w katalogu wystawy, "Krakowskim Roczniku Archiwalnym", numer IX z 2003 roku, oraz w serii wydawniczej Polskiej Akademii Umiejętności "W służbie nauki..." nr 9 - "Henryk Barycz, 1901-1994. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 22 czerwca 2001 r.", Kraków 2004.