Wystawy

W służbie Nauki...

Księga mojego czasu i działań. Wojciech M. Bartel 1923-1992 w 10 rocznicę śmierci.

Wystawa była prezentowana w dniach 15 XI 2002 - 30 IV 2003

 

Wojciech M. Bartel

Wojciech M. Bartel - historyk prawa i kanonista. Otwarcie wystawy połączono z posiedzeniem naukowym z okazji 10-tej rocznicy śmierci uczonego.

Więcej informacji na temat wystawy można uzyskać w katalogu wystawy, w "Krakowskim Roczniku Archiwalnym", numer X z 2004 roku.