Wystawy

W służbie Nauki...

Tadeusz Banachiewicz 1882-1954. W 50 rocznicę śmierci

Wystawa była prezentowana w dniu 29 X 2004

 

Tadeusz Banachiewicz

Wystawa towarzyszyła posiedzeniu naukowemu PAU i dotyczyła związków uczonego z Akademią.