Wystawy

Wystawy okolicznościowe

Polska Akademia Umiejętności w Union Academique Internationale

Wystawa była prezentowana w dniach 20 VI 1999 - 15 X 1999

 

Wojciech M. Bartel

Wystawa towarzyszyła odbywającej się w Krakowie 20-26 VI 1999 roku 73 Sesji Zgromadzenia Ogólnego Union Académiqe Internationale.

Więcej informacji na temat ekspozycji można uzyskać w katalogu wystawy i "Krakowskim Roczniku Archiwalnym", numer VIII z 2002 roku.

powrót


Delegaci UAI w Brukseli (ks. Konstanty Michalski stoi trzeci z prawej)