Wystawy

Wystawy organizowane przez Archiwum Nauki powstają najczęściej we współpracy z Polską Akademią Umiejętności, ale także z różnymi instytucjami kulturalnymi Krakowa .

Szczególne miejsce w tej działalności zajmuje cykl "W służbie nauki...". Ma on na celu przybliżenie postaci wybitnych polskich uczonych szerokiemu gronu odbiorców. Otwarcie wystawy połączone jest zwykle z posiedzeniem naukowym, na którym referatom towarzyszy refleksja wspomnieniowa. Każda z ekspozycji posiada drukowany katalog, często wzbogacany materiałem ilustracyjnym. Pokłosiem posiedzeń naukowych jest seria wydawnicza "W służbie nauki...".

Dotychczas zorganizowano 65 wystaw.

wystawa1 wystawa2

Dotychczas Archiwum Nauki zorganizowało następujące wystawy:

W służbie Nauki...

 1. Stanisław Kutrzeba 1886-1946, (wystawa: 1996-06-22 - 1996-09-30)
 2. Zygmunt Grodziński 1896-1982, (wystawa: 1996-11-16 - 1997-02-14)
 3. "Ojciec i córka..." Karol Lanckoroński (1848-1933), Karolina Lanckorońska, (wystawa: 1997-06-20 - 1997-09-03)
 4. Stanisław Tarnowski 1837-1917, (wystawa: 1997-11-14 - 1998-02-14)
 5. Tadeusz Kowalski (1889-1948) i jego wyprawy naukowe, (wystawa: 1998-06-19 - 1998-10-30)
 6. W kręgu Polskiego Słownika Biograficznego. Helena Wereszycka 1907-1995, (wystawa: 1998-11-14 - 1998-12-14)
 7. Izydora Dąmbska 1904-1983. Filozof niezłomny..., (wystawa: 1998-12-18 - 1999-02-26)
 8. Józef Majer 1808-1899, (wystawa: 1999-11-19 - 2000-02-25)
 9. Henryk Niewodniczański 1900-1968. W stulecie urodzin twórcy krakowskiego ośrodka fizyki, (wystawa: 2000-11-17 - 2001-03-02)
 10. Henryk Barycz 1901-1994. Uczony i Mistrz., (wystawa: 2001-06-22 - 2001-10-12)
 11. Z życia i działalności Adama Vetulaniego 1901-1976, (wystawa: 2001-11-16 - 2002-04-30)
 12. Temu, który odważył się być prawym., (wystawa: 2002-06-21 - 2002-10-21)
 13. Księga mojego czasu i działań. Wojciech M. Bartel 1923-1992 w 10 rocznicę śmierci., (wystawa: 2002-11-15 - 2003-04-30)
 14. Granicami życie naznaczone. Wacław Felczak 1916-1993., (wystawa: 2002-11-15 - 2003-04-30)
 15. Góry w życiu i działalności Antoniego Wrzoska 1908-1983. W 20 rocznicę śmierci, (wystawa: 2003-11-14 - 2004-04-30)
 16. "...miał wzrok zwrócony ku horyzontom dalekim..." Władysław Natanson (1864-1937), (wystawa: 2004-06-18 - 2004-10-08)
 17. Tadeusz Banachiewicz 1882-1954. W 50 rocznicę śmierci, (wystawa: 2004-10-29 - 2004-10-29)
 18. "Primum vivere - deinde philosophari" Wincenty Lutosławski (1863-1954) W 50 rocznicę śmierci, (wystawa: 2004-11-19 - 2005-02-11)
 19. Tadeusz Ważewski 1896-1972. W 110 rocznicę urodzin, (wystawa: 2006-09-23 - 2006-09-23)
 20. Marian Mięsowicz (1907–1992). Od intuicji do kierunków badań, (wystawa: 2007-11-16 - 2008-01-31)
 21. "Pigmalion z Gontyny" Kazimierz Nitsch (1874–1958) językoznawca i twórca polskiej dialektologii , (wystawa: 2008-06-20 - 2008-10-17)
 22. "Akademii naszej oddany był całą duszą" Stanisław Wróblewski (1868-1938), (wystawa: 2008-11-21 - 2009-01-31)
 23. "Romantyk i pozytywista" Zenon Klemensiewicz (1891–1969), (wystawa: 2009-06-19 - 2009-10-16)
 24. "Ojciec i syn" Józef Skąpski (1868–1950) i Józef Skąpski (1921–1998), (wystawa: 2009-11-13 - 2010-02-12)
 25. Civis Cracoviensis Wiesław Bieńkowski (1926–1999) biograf i bibliograf, (wystawa: 2010-06-07 - 2010-10-15)
 26. W poszukiwaniu prawdy w nauce i w życiu Jerzy Smoleński (1881-1940) geograf i geolog, (wystawa: 2010-11-19 - 2011-02-18)
 27. Na szlakach życia i nauki Andrzej Pelczar (1937-2010), (wystawa: 2011-06-17 - 2011-10-21)
 28. Żyjąc dla idei... Roman Dyboski (1883-1945) Władysław Tarnawski (1885-1951), (wystawa: 2011-11-18 - 2012-02-10)

Wystawy okolicznościowe

 1. Ślady dalekowschodnich wypraw w materiałach Władysława Kotwicza, (wystawa: 1994-11-15 - 1994-12-16)
 2. Karolowi Wojtyle - Janowi Pawłowi II, (wystawa: 1997-06-03 - 1997-06-13)
 3. Pierwsze lata działalności Oddziału PAN w Krakowie, (wystawa: 1997-11-07 - 1997-11-08)
 4. Zygmunt Grodziński, Kazimierz Mitera, Bolesław Skarżyński, Jan Zimowski. Krakowianie - uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, (wystawa: 1999-03-20 - 1999-05-31)
 5. Polska Akademia Umiejętności w Union Academique Internationale, (wystawa: 1999-06-20 - 1999-10-15)
 6. Twórcy Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, (wystawa: 2000-06-18 - 2000-09-30)
 7. "Z przeszłości Komisji Fizjograficznej...", (wystawa: 2005-11-18 - 2005-11-18)
 8. Między Krakowem a Pragą. Tadeusz Kowalski - Jan Rypka - Bedrich Hrozny (1889 - 1948) (1886 - 1968) (1879 - 1952). Z dziejów współpracy polskich i czeskich orientalistów, (wystawa: 2007-06-22 - )
 9. Człowiek i uczony. Ryszard Łużny (1927-1998), (wystawa: 2008-03-07 - 2008-04-30)
 10. Mezi Krakovem a Prahou Bedřich Hrozný – Tadeusz Kowalski – Jan Rypka Spolupráce českých a polských orientalistů , (wystawa: 2008-09-29 - 2008-10-10)
 11. Z Fototeki Lanckorońskich, (wystawa: 2009-03-20 - 2009-04-30)
 12. Hic liber mihi est. Ekslibrisy uczonych i instytucji nauki, (wystawa: 2010-03-19 - 2010-04-30)
 13. Secesja - Młoda Polska - Art Deco, (wystawa: 2011-03-18 - 2011-05-06)
 14. Co kryją archiwa osobiste uczonych i twórców ?, (wystawa: 2012-06-22 - 2012-10-12)
 15. W sercu Mongolii. Stulecie wyprawy Władysława Kotwicza do Mongolii w 1912 r. , (wystawa: 2012-11-16 - 2013-02-28)
 16. Opowieści fotografią pisane, (wystawa: 2013-06-19 - 2013-10-10)
 17. By wznieść się ponad szczyty... Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX w., (wystawa: 2013-11-15 - 2014-03-30)
 18. Ocean wszechrzeczy... w spuściznach ludzi nauki i kultury, (wystawa: 2014-06-13 - 2014-10-17)
 19. Wspólnota umiłowania nauki.200 rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, (wystawa: 2015-06-19 - 2015-11-14)
 20. Wznosząc gmach narodowej wiedzy. 200.rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, (wystawa: 2015-12-09 - 2016-03-30)
 21. Nauka ponad granicami - z zagranicznych kontaktów uczonych polskich w XX wieku , (wystawa: 2016-06-17 - 2016-10-28)
 22. Łącząc miłość nauki z miłością Ojczyzny.Ofiarodawstwo na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności, (wystawa: 2016-11-18 - 2017-03-30)

Podróże uczonych

 1. "Z albumu Walerego Goetela... Afryka", (wystawa: 2005-10-01 - )
 2. "Z albumu Stanisława Kutrzeby... Miasta europejskie na przełomie wieków", (wystawa: 2006-09-01 - )
 3. Z wypraw Władysława Kotwicza - Mongolia 1912, (wystawa: 2007-01-30 - )
 4. "Na falach Nilu" z podroży Walerego Goetla do Afryki, (wystawa: 2016-06-01 - 2016-12-01)

Nauki przyrodnicze w archiwaliach

 1. Parki Narodowe Stanów Zjednoczonych Ameryki, (wystawa: 2007-10-30 - )
 2. Obszary chronione w Polsce, (wystawa: 2008-10-01 - )
 3. Tuż nad ziemią. Świat widziany oczami entomologa., (wystawa: 2010-09-01 - 2011-04-30)
 4. Zwróć oczy na przyrodę, Świat roślin w archiwaliach, (wystawa: 2011-07-30 - 2011-12-30)

Inne

 1. "Sport i turystyka. Z materiałów uczonych polskich.", (wystawa: 2009-04-01 - )
 2. "Historia krótkiej formy korespondencji", (wystawa: 2009-12-01 - 2010-03-31)
 3. W uznaniu zasług. Odznaczenia ze spuścizn uczonych w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, (wystawa: 2012-07-01 - 2012-12-30)
 4. Geografom w dowód uznania (medale, odznaczenia, dyplomy ze zbiorów Archiwum Nauki), (wystawa: 2013-03-06 - 2013-06-30)
 5. Młodość mija jak sen... Obrazki z życia towarzyskiego uczennicy i studentki, (wystawa: 2013-10-15 - 2014-01-31)
 6. Młodzieńcze pasje uczonych. Tadeusz Kowalski (1889-1948) Kazimierz Kowalski (1925-2007), (wystawa: 2014-04-15 - 2014-10-31)
 7. "Przeżywamy straszne czasy ..." Wielka Wojna w pamiętnikach Ludmiły Wróblewskiej, (wystawa: 2015-08-24 - )