Wydawnictwa

Studia i materiały...

Na materiałach Archiwum Nauki oparta jest seria "Studia i materiały do dziejów Polskiej Akademii Umiejętności", zainicjowana i wydawana przez PAU.


Od Towarzystwa Naukowego Krakowskiego do Polskiej Akademii Umiejętności

Tom I - Piotr Hübner

Kraków, 2002

Od Towarzystwa Naukowego Krakowskiego do Polskiej Akademii Umiejętności

do początku

Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952)

Tom II - Piotr Köhler

Kraków, 2002

Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952)

do początku

Starunia i badania czwartorzędu w tradycji i inicjatywach Polskiej Akademii Umiejętności

Tom III - Stefan Witold Alexandrowicz

Kraków, 2004

Starunia i badania czwartorzędu w tradycji i inicjatywach Polskiej Akademii Umiejętności

do początku

Jan Baudouin de Courtenay i Jooseppi J. Mikkola korespondencja z lat 1898-1926"

Tom IV - Raimo Pullat

Kraków, 2004

Jan Baudouin de Courtenay i Jooseppi J. Mikkola korespondencja z lat 1898-1926

do początku

140 rocznica utworzenia Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego oraz Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności

Tom V

Kraków, 2009

140 rocznica utworzenia Komisji Fizjograficznej  Towarzystwa Naukowego Krakowskiego oraz Akademii Umiejętności i  Polskiej Akademii Umiejętności

do początku

Michał Rybiński (1844-1905) Kustosz Muzeum Fizjograficznego Akademii Umiejętności

Tom VI - Jerzy Pawłowski

Kraków,

Michał Rybiński (1844-1905) Kustosz Muzeum Fizjograficznego Akademii Umiejętności

do początku

Powyższe wydawnictwa można zamawiać w Dziale Wydawnictw Polskiej Akademii Umiejętności.