Wydawnictwa

W służbie nauki...
Owocem współpracy Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie z Polską Akademią Umiejętności przy okazji tworzenia wystaw jest opracowanie szeregu materiałów wydawniczych. Szczególne miejsce zajmuje tu cykl wydawniczy "W służbie nauki..." prezentujący materiały z posiedzeń i sympozjów PAU.
Studia i materiały...
Na materiałach Archiwum Nauki oparta jest seria "Studia i materiały do dziejów Polskiej Akademii Umiejętności", zainicjowana i wydawana przez PAU.
Wydawnictwa PAN
Zasób Archiwum Nauki zawiera szereg materiałów stanowiących podstawę dla publikacji poświęconych historii Oddziału PAN w Krakowie. Informacje o nabytkach Archiwum ukazują się systematycznie w "Roczniku Oddziału PAN w Krakowie".
Wydawnictwa własne Archiwum
Publikacje zawarte w tym miejscu są wynikiem prac nad zasobem Archiwum Nauki