Aktualności

Uwaga - zmiany w funkcjonowaniu Pracowni Naukowej


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z pracami ewidencyjnymi od dnia 4 marca 2019 r., aż do odwołania, Pracownia Naukowa Archiwum Nauki PAN i PAU będzie nieczynna w poniedziałki oraz wtorki.

W pozostałe dni, godziny otwarcia pozostają bez zmian (środa: 11.00-17.00; czwartek, piątek: 9.00-14.45). Za utrudnienia przepraszamy.


Uwaga - zamknięcie Archiwum


Informujemy, że w dniu 9 listopada br. Archiwum Nauki będzie nieczynne.


Zaproszenie na wystawę - Orient biski i daleki


Archiwum Nauki PAN i PAU zaprasza na wystawę Orient biski i daleki. Otwarcie ekspozycji nastąpi w piątek 15 czerwca 2018 o godzinie 14.30 w sali wystawowej Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. św. Jana 26 w Krakowie. Wystawa czynna będzie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 –15.00 do 26 października 2018


Uwaga- zmiany godzin funkcjonowania Pracowni Naukowej


Informujemy, że z dniem 1.03.br. zmianie ulegają godziny funkcjonowania Pracowni Naukowej. Będzie ona czynna w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 17:00, środa od 11:00 do 17:00, w pozostałe dni bez zmian.


Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU


Zgodnie z § 9, ust. 2 Statutu Archiwum Nauki PAN i PAU oraz § 7 Regulamin Konkursu na stanowisko Dyrektora pomocniczej placówki naukowej Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności działającej pod nazwą Archiwum Nauki PAN i PAU informujemy, że 29 listopada 2017 roku Komisja konkursowa wybrała dra Adama Górskiego na kandydata na stanowisko dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU. Wybór został zatwierdzony przez Radę Naukową Archiwum Nauki.


Uwaga


Informujemy, że w dniu 12 grudnia b.r. Pracownia Naukowa będzie czynna w godzinach 11.00-15.45.


Zaproszenie na wystwę


Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU zapraszają na otwarcie wystawy: Z myślą o przyszłości nauki i Ojczyzny. Ofiarodawstwo na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności, które odbędzie się w czwartek 16 listopada br. o godz.13.15 w sali wystawowej Archiwum Nauki przy ul. Św. Jana 26. Wystawa towarzyszy konferencji naukowej Mecenasi i darczyńcy w dziejach nauki polskiej. AU i PAU w kręgu społecznej troski.


Zaproszenie na wystwę


Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU zapraszają na otwarcie wystawy: Polscy uczeni w świecie. Wymiana inspiracji i wiedzy w kontaktach uczonych Europy Środkowej, które odbędzie się w poniedziałek 16 października br. o godz.16.30 w sali wystawowej Archiwum Nauki przy ul. Św. Jana 26. Wystawa towarzyszy V Kongresowi Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie.


Zaproszenie na wystwę


KRAKOWSKA GALERIA EKSLIBRISU, ARCHIWUM NAUKI PAU i PAN Serdecznie zaprasza TWÓRCÓW, KOLEKCJONERÓW I PRZYJACIÓŁ EKSLIBRISU na WYSTAWĘ EKSLIBRISÓW i Małych GRAFIK KRZYSZTOFY LACHTARY. Wystawa połączona ze spotkaniem przyjaciół ekslibrisu odbędzie się dnia 16 września 2017 r. w sobotę o godz.12.00 w Archiwum Nauki PAU i PAN w Krakowie przy ul. św. Jana 26


Zaproszenie


Z przyjemnością informujemy, że na stronie inwentarz.tnk.krakow.pl został udostępniony w formie elektronicznej inwentarz akt Towarzystwa Naukowego Krakowskiego obejmujący pierwszą część zdigitalizowanych materiałów (ok.8600 skanów). Zapraszamy do odwiedzenia strony.


Zaproszenie


Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU zapraszają na otwarcie wystawy pt. Łącząc miłość nauki z miłością ojczyzny. Ofiarodawstwo na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności", które odbędzie się w piątek 18 listopada 2016 o godzinie 16.30 w sali wystawowej Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. Św. Jana 26 w Krakowie.


Zaproszenie


Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU zapraszają na  wystawę Nauka ponad granicami - z zagranicznych kontaktów uczonych polskich w XX wieku - która prezentowana jest w sali wystawowej Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. Św. Jana 26


Zaproszenie


Archiwum Nauki PAN i PAU zaprasza 1 czerwca 2016 roku o godz. 16 do Dużej Auli PAU na pokaz filmu "Króliki z Ravensbruck". Opowiada on o Polkach, osadzonych w KL Ravensbruck, poddawanych eksperymentom medycznym. Obraz powstał na podstawie wspomnień i relacji więźniarek (m.in. książki "Wspomnienia wojenne" Karoliny Lanckorońskiej). Film został zrealizowany przez historyka Sebastiana Bartkowskiego przy udziale młodzieży z Koła Filmowego LO w Unisławiu i Unisławskiego Towarzystwa Historycznego w ramach programu PATRIOTYZM JUTRA 2015 Muzeum Historii Polski.


Zaproszenie na wystawę


Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie oraz Archiwum Nauki zapraszają na otwarcie wystawy "Krzysztof Skórczewski Miedzioryty Dar dla Gabinetu Rycin PAU", które odbędzie się w poniedziałek 16 maja 2016 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Archiwum przy ul. Św. Jana 26 w Krakowie.Wystawa będzie czynna do 6 czerwca b.r. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin.


Przedłużona ekspozycja


Informujemy, że wystawa Wznosząc gmach narodowej wiedzy. 200.rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego jest przedłużona do 29 kwietnia b.r. Serdecznie zapraszamy.


Uruchomienie strony jubileuszowej


Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu strony internetowej www.tnk.krakow.pl poświęconej Jubileuszowi 200. lecia powstania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Obok bieżących wydarzeń związanych z Jubileuszem będziemy na niej prezentować wybrane zagadnienia przypominające o znaczeniu Towarzystwa dla rozwoju nauki polskiej. Archiwum Nauki może się poszczycić, że w jego zasobach przechowywane są unikatowe materiały archiwalne dotyczące działalności Towarzystwa Naukowego Krakowskiego.


Zaproszenie


Zapraszamy na stronę internetową nowego projektu www.pauart.pl, elektronicznego katalogu ikonograficznych zbiorów artystycznych i naukowych, będących własnością Polskiej Akademii Umiejętności, częściowo także Polskiej Akademii Nauk.


Baza Spuścizna - Archiwa Krakowskie - 3 spotkanie konsultacyjne


Kolejne spotkanie dotyczące bazy Spuścizna - Archiwa Krakowskie odbyło się 8 grudnia b. r. w Bibliotece Jagiellońskiej. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy archiwów, bibliotek i muzeów współtworzących projekt: dr Karolina Grodziska (Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie), prof. dr hab. Zbigniew Pietrzyk (Biblioteka Jagiellońska), prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego), dr Jacek Górski (Muzeum Archeologiczne w Krakowie) oraz dr Rita Majkowska (Archiwum Nauki PAN i PAU). Ze strony Archiwum Nauki obecni byli: mgr Tomasz Filip oraz dr Bernadeta Wilk. W trakcie spotkania zapoznano się z obecnym stanem prac nad modyfikacją interfejsu użytkownika bazy danych Spuścizna - Archiwa,Biblioteki, Muzea Krakowskie.


Zaproszenie na wystawę


POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI, ARCHIWUM NAUKI PAN i PAU oraz BIBLIOTEKA NAUKOWA PAU i PAN, zapraszają na otwarcie wystawy Odłamki pamięci o Wielkiej Wojnie, które odbędzie się w piątek 14 listopada 2014 o godzinie 14.00 w sali wystawowej Archiwum Nauki przy ul.św. Jana 26.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji Sprawa polska podczas Wielkiej Wojny 1914-1919, która rozpocznie się 14 listopada 2014 o godzinie 10.00 w Dużej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17.


Baza Spuścizna - Archiwa Krakowskie- 2 spotkanie konsultacyjne


Kolejne spotkanie dotyczące bazy Spuścizna - Archiwa Krakowskie odbyło się 30 września b. r. w siedzibie Archiwum Nauki przy ul. Św. Jana 26. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy archiwów, bibliotek i muzeów współtworzących projekt: dr Barbara Berska (Archiwum Narodowe w Krakowie), dr Karolina Grodziska (Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie), prof. dr hab. Zbigniew Pietrzyk (Biblioteka Jagiellońska), prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego), dr Jacek Górski (Muzeum Archeologiczne w Krakowie) oraz dr Rita Majkowska (Archiwum Nauki PAN i PAU). Obecna była także dyrektor Biura Polskiej Akademii Umiejętności mgr Anna Michalewicz. Ze strony Archiwum Nauki obecni byli: mgr Joanna Czechowska, mgr Tomasz Filip oraz dr Bernadeta Wilk. W trakcie spotkania zostały omówione, zaproponowane i przedyskutowane wcześniej, zmiany przebudowania, zmodyfikowania oraz dostosowania interfejsu bazy danych do potrzeb instytucji mających realizować projekt Spuścizna - Archiwa Krakowskie.


Baza Spuścizna - Archiwa Krakowskie- spotkanie konsultacyjne


W dniu 25 czerwca b. r. w siedzibie Archiwum przy ul. Św. Jana 26 odbyło się spotkanie dotyczące bazy Spuścizna - Archiwa Krakowskie, w którym wzięli udział dyrektorzy archiwów i bibliotek współtworzących projekt: dr Barbara Berska (Archiwum Narodowe w Krakowie), dr Karolina Grodziska (Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie), prof. dr hab. Zbigniew Pietrzyk (Biblioteka Jagiellońska), prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz dr Rita Majkowska (Archiwum Nauki PAN i PAU). Obecni byli: ze strony Biblioteki Jagiellońskiej mgr Krzysztof Frankowicz wicedyrektor ds. zbiorów oraz mgr Zbigniew Koziński kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych, z Archiwum Nauki: mgr Joanna Czechowska, mgr Tomasz Filip oraz dr Bernadeta Wilk. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się z prezentacją multimedialną poświęconą opracowanej w latach 1998-2003 i dostępnej on-line bazie Spuścizna - Archiwa Krakowskie oraz podjęli decyzje co do dalszej współpracy w ramach projektu. Kolejne spotkanie przewidziane jest na koniec września.


Zaproszenie na konferencję poświęconą dokumentacji pozaaktowej w spuściznach


Polska Akademia Umiejętności i Archiwum Nauki PAN i PAU uprzejmie zapraszają na konferencję Ocean wszechrzeczy... w spuściznach ludzi nauki i kultury, która odbędzie się dniu 13 czerwca 2014 r. w Dużej Auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ul Sławkowskiej 17. W przerwie konferencji, nastąpi otwarcie wystawy w sali wystawowej Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. św. Jana 26.


Uwaga - Przedłużenie wystawy


Miło nam poinformować, że wystawa By wznieść się ponad szczyty... Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX w. będzie dostępna dla zwiedzających jeszcze do dnia 15 kwietnia  b.r.


Uwaga


W dniu 3 marca b.r. Pracownia Naukowa będzie nieczynna.


Zaproszenie na wystawę


POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI, ARCHIWUM NAUKI PAN I PAU, MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR ÚSTAV DEJIN A ARCHIV UK zapraszają na otwarcie wystawy By wznieść się ponad szczyty... Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX wieku. Otwarcie wystawy nastąpi 15 listopada 2013 r. o godzinie 14.00 w sali wystawowej przy ul. św. Jana 26.

Zapraszamy do zapoznania się z programem Posiedzenia Naukowego Na różnych drogach nauki...Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX wieku, które rozpocznie się  15 listopada 2013 o godzinie 10.30 w Dużej Sali PAU przy ul. Sławkowskiej 17.


Zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wystawy


Zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wystawy pt. "Ocalone od niepamięci... Co kryją archiwa osobiste uczonych i twórców?", którą opracowano na podstawie prezentowanej w Archiwum Nauki PAN i PAU ekspozycji o tym samym tytule. Każdy eksponat został podpisany. Podpis pojawia się po wskazaniu eksponatu kursorem myszki. Wytypowane przez autorów archiwalia, można zobaczyć w przybliżeniu. Zostały one oznaczone lupką. Zainteresowanych prezentowanymi archiwaliami, pochodzącymi w całości z zasobu Archiwum Nauki PAN i PAU, zapraszamy do naszej czytelni.


Zaproszenie na konferencję


Polska Akademia Umiejętności i Archiwum Nauki PAN i PAU uprzejmie zapraszają na konferencję Czas zatrzymany... Fotografie w spuściznach uczonych i twórców, która odbędzie się w dniach 19-20 czerwca b.r. w Dużej Auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ul Sławkowskiej 17. W przerwie konferencji, 19 czerwca nastąpi otwarcie wystawy Opowieści fotografią pisane w Archiwum Nauki PAN i PAU.


Zaproszenie na wystawę


Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU, Wydział Orientalistyczny UW, Komitet Nauk Orientalistycznych PAN zapraszają na wystawę W sercu Mongolii Stulecie wyprawy Władysława Kotwicza do Mongolii w 1912 r. Otwarcie wystawy nastąpi 16 listopada 2012 r. o godzinie 12.00 w sali wystawowej przy ul. św. Jana 26. Zapraszamy do zapoznania się z programem The 3rd International Conference of Oriental Studies Exploring Languages and Cultures of Asia. Professor Wladyslaw Kotwicz in Memoriam.


Zaproszenie na wystawę


Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU uprzejmie zapraszają na Posiedzenie Naukowe Ocalone od niepamięci... Co kryją archiwa osobiste uczonych i twórców? w piątek 22 czerwca 2012 roku o godzinie 10.00 w Wielkiej Sali PAU przy ul. Sławkowskiej 17 oraz na otwarcie wystawy tego samego dnia o godzinie 14.00 w sali wystawowej Archiwum Nauki przy ul. św. Jana 26.


Uwaga


Informujemy, że wystawa Żyjąc dla idei... Roman Dyboski (1883-1945) Władysław Tarnawski (1885-1951) została przedłużona do 30 III 2012 r.


Zaproszenie na wystawę


Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu uprzejmie zapraszają na posiedzenie naukowe oraz otwarcie wystawy Żyjąc dla idei... Roman Dyboski (1883-1945) Władysław Tarnawski (1885-1951). Posiedzenie Naukowe rozpocznie się w piątek 18 listopada 2011 roku o godzinie 10.00 w Dużej Sali PAU przy ul. Sławkowskiej 17. Otwarcie wystawy nastąpi tego samego dnia o godzinie 14.30 w sali wystawowej przy ul. Św. Jana 26. Wystawa będzie czynna do 10 lutego 2012 roku.


Zaproszenie na II konferencję z cyklu Archiwa, biblioteki, muzea w dobie digitalizacji


Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Komisja Historii Nauki PAU zapraszają na II konferencję w cyklu Archiwa, biblioteki, muzea w dobie digitalizacji w dniu 24 października 2011 roku.


Zaproszenie


Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński,Polskie Towarzystwo Matematyczne i Archiwum Nauki PAN i PAU uprzejmie zapraszają na otwarcie wystawy Na szlakach życia i nauki Andrzej Pelczar (1937-2010), które odbędzie się w piątek 17 czerwca 2011 r., o godz. 14.30 w sali wystawowej przy ul. Św. Jana 26 oraz na posiedzenie naukowe, które rozpocznie się tego samego dnia o godz. 15.30 w Dużej Sali PAU przy ul. Sławkowskiej 17. Po otwarciu wystawa będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz.10.00-15.00.


Zaproszenie


Serdecznie zapraszamy na drugą wystawę ekslibrisów ze zbiorów Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zorganizowaną wspólnie z Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Wernisaż wystawy Secesja - Młoda Polska -Art Déco, na którą składają się także działy poświęcone Kazimierzowi Hałacińskiemu, Rudolfowi Mękickiemu oraz okładkom czasopism i książek, odbędzie się w budynku Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, ul. św. Jana 26, w dniu 18 marca 2011 r. (piątek), o godz. 13:00. Po otwarciu wystawa czynna będzie dla odwiedzających od poniedziałku do piątku w godz. 10:00−15:00. Wydarzeniu towarzyszy publikacja katalogu.


3.12.2010 - Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Komisja Historii Nauki PAU zapraszają na konferencję - Archiwa, biblioteki, muzea wobec nowych wyzwań w dobie digitalizacji


W trakcie konferencji Archiwa, biblioteki, muzea wobec nowych wyzwań w dobie digitalizacji organizowanej pod patronatem Polskiej Akademii Umiejętności, będziemy poszukiwać dróg poprawy przygotowania archiwów, bibliotek i muzeów do opracowywania (porządkowania), przechowywania i ewidencjonowania pojawiających się nowych typów archiwaliów.


19.11.2010 - Posiedzenie Naukowe oraz otwarcie wystawy - W poszukiwaniu prawdy w nauce i w życiu. Jerzy Smoleński (1881-1940) geograf i geolog


Polska Akademia Umiejętności, Instytut Geografii  i Gospodarki Przestrzennej oraz Archiwum Nauki PAN i PAU w 70. rocznicę śmierci Jerzego Smoleńskiego uprzejmie zapraszają na posiedzenie naukowe oraz otwarcie wystawy W poszukiwaniu prawdy w nauce i w życiu. Jerzy Smoleński (1881-1940) geograf i geolog. Posiedzenie Naukowe rozpocznie się w piątek 19 listopada 2010 roku o godzinie 11.00 w Dużej Sali PAU przy ul. Sławkowskiej 17. Otwarcie wystawy nastąpi tego samego dnia o godzinie 14.30 w sali wystawowej przy ul. Św. Jana 26. Wystawa będzie czynna do 11 lutego 2011 roku.


Zaproszenie na Posiedzenie Naukowe poświęcone Wiesławowi Bieńkowskiemu (1926-1999)


Polska Akademia Umiejętności i Archiwum Nauki PAN i PAU zapraszają na Posiedzenie Naukowe poświęcone Wiesławowi Bieńkowskiemu (1926-1999), które będzie miało miejsce w poniedziałek 18 października 2010 od godziny 10.00 w salach Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17. Więcej informacji w programie konferencji.


Przedłużona ekspozycja


Ekspozycja wystawy Civis Cracoviensis Wiesław Bieńkowski (1926-1999) biograf i bibliograf zostaje przedłużona do 22 października 2010 r.


Godziny otwarcia Pracowni Naukowej w okresie wakacyjnym


W lipcu i sierpniu Pracownia Naukowa czynna będzie:

  • Pon. 9.00 - 15.00
  • Wt. 9.00 - 15.00
  • Śr. 12.00 - 15.00
  • Czw. 9.00 - 15.00
  • Pt. 9.00 - 15.00

 


Zaproszenie na wystawę


Civis Cracoviensis Wiesław Bieńkowski (1926–1999) biograf i bibliograf Wystawa będzie prezentowana w dniach 7 VI 2010 - 15 X 2010, codziennie w godz. 10:00 - 15:00   Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU zapraszają na otwarcie wystawy Civis Cracoviensis poświęconej Wiesławowi Bieńkowskiemu, które nastąpi w poniedziałek 7 czerwca 2010 roku o godzinie 17.00 w sali wystawowej przy ul. Św. Jana 26.


Zaproszenie na wystawę - "Ojciec i syn"


Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN I PAU w 20. rocznicę wznowienia działalności Polskiej Akademii Umiejętności uprzejmie zapraszają na otwarcie wystawy OJCIEC I SYN poświęconej Józefowi Skąpskiemu seniorowi syndykowi PAU oraz Józefowi Skąpskiemu juniorowi sekretarzowi generalnemu PAU, które nastąpi w piątek 13 listopada 2009 roku o godzinie 14.30 w sali wystawowej przy ul. Św. Jana 26. Więcej informacji na stronie wystawy


Zaproszenie na wystawę


Polska Akademia Umiejętności i Archiwum Nauki PAN i PAU uprzejmie zapraszają na otwarcie wystawy: "Romantyk i pozytywista" Zenon Klemensiewicz (1891-1969). Więcej informacji na stronie wystawy


Zaproszenie na wystawę - Z Fototeki Lanckorońskich


Polska Akademia Umiejętności i Archiwum Nauki PAN I PAU uprzejmie zapraszają na otwarcie wystawy "Z Fototeki Lanckorońskich" w 80. rocznicę przekazania Polskiej Akademii Umiejętności zbioru fotografii naukowych przez Karola Lanckorońskiego. Otwarcie wystawy nastąpi w piątek 20 marca 2009 roku o godzinie 16.00 w sali wystawowej przy ul. Św. Jana 26. Więcej informacji na stronie wystawy


Zaproszenie na wystawę - Stanisław Wróblewski


Zapraszamy na prezentowaną w Archiwum Nauki wystawę poświęconą Stanisławowi Wróblewskiemu, a przede wszystkim jego działalności w Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności. Wystawa prezentowana jest w dniach 21 XI 2008 - 31 I 2009, codziennie w godz. 10:00-15:00. Więcej informacji na stronie wystawy


Zaproszenie na wystawę


Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i., v Praze Ústav dějin a Archiv Univerzity Karlovy v Praze Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie zapraszają na otwarcie wystawy „ Mezi Krakovem a Prahou Bedřich Hrozný – Tadeun Kowalski – Jan Rypka Spolupráce českých a polských orientalistů”, które nastąpi 29 września 2008 r. o godzinie 17.00 w foyer siedziby Czeskiej Akademii Nauk, ul.Národni 3, Praha 1. Wystawa będzie czynna do 10 października 2008 r.


Zaproszenie na wystawę - Kazimierz Nitsch


Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU uprzejmie zapraszają na otwarcie wystawy: "Pigmalion z Gontyny" Kazimierz Nitsch (1874 -1958) językoznawca i twórca polskiej dialektologii. Więcej informacji na stronie wystawy


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU


W środę 18 czerwca 2008 r. o godz. 16.00 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU. Podczas posiedzenia Prof. dr hab. Adam Bielański wygłosi referat "Od Krakowa do Lagos. Adam Skąpski (1902-1968). Profesor Akademii Górniczo - Hutniczej."


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU


W środę 28 maja 2008 r. o godz. 16.00 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU. Podczas posiedzenia Prof. dr hab. Leszek Stoch wygłosi referat "Prof. Leszek Rostwo-Suski inicjator badań nad ogniwami paliwowymi w Polsce."


Zaproszenie na wystawę - Człowiek i uczony. Ryszard Łużny (1927-1998)


Archiwum Nauki PAN i PAU uprzejmie zaprasza na wystawę "Człowiek i uczony. Ryszard Łużny (1927-1998)", prezentowaną w sali wystawowej przy ul św. Jana 26 w Krakowie do 30 kwietnia 2008 roku. Więcej informacji na stronie wystawy


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU


W środę 20 lutego 2008 r. o godz. 16.00 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU. Podczas posiedzenia dr Jerzy Kordylewski i dr Jan Mietelski wygłoszą referat: "Notaty codzienne" prof. Tadeusza Banachiewicza.


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU


W środę 16 stycznia 2008 r. o godz. 16.15 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU. Podczas posiedzenia dr hab.Maria Kalczyńska wygłosi referat zatytułowany "Władysław Dąbrowski (1884-1970). Społecznik i bibliofil polski w Rzymie.".


Zaproszenie na konferencję naukową "Archiwa dla nauki. Dlaczego nauce potrzebne są archiwa naukowe?"


Archiwum Nauki PAN i PAU Komisja Historii Nauki PAU Oddział Krakowski SAP zapraszają na konferencję naukową: "Archiwa dla nauki. Dlaczego nauce potrzebne są archiwa naukowe?", która odbędzie się 16 listopada 2007 r. w Auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, ul. Sławkowska 17. Więcej informacji w programie konferencji.

Zapraszamy na otwarcie wystawy Od intuicji do kierunków badań. Marian Mięsowicz (1907 - 1992) w stulecie urodzin, które odbędzie się w piątek 16 listopada 2007 roku o godzinie 14.00 w sali wystawowej przy ul. św. Jana 26.


Zaproszenie na wystawę - Marian Mięsowicz


Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU uprzejmie zapraszają na otwarcie wystawy: "Od intuicji do kierunków badań". Marian Mięsowicz (1907 - 1992) w stulecie urodzin, które odbędzie się w piątek 16 listopada 2007 roku o godzinie 14.00 w sali wystawowej przy ul. św. Jana 26. Więcej informacji na stronie wystawy


Zaproszenie na wystawę


Serdecznie zapraszamy na wystawę Między Krakowem a Pragą Tadeusz Kowalski - Jan Rypka - Bedrich Hrozny (1889 - 1948) (1886 - 1968) (1879 - 1952) Z dziejów współpracy polskich i czeskich orientalistów Wystawa jest prezentowana w związku z wydaniem książki: Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypką i Bedrichem Hroznym.


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU


W środę 20 czerwca 2007 r. o godz. 16.15 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU. Podczas posiedzenia prof. dr hab. Jerzy Pawłowski oraz prof. dr hab. Alicja Zemanek wygłoszą referat zatytułowany "Trzechsetna rocznica urodzin Karola Linneusza".


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU


W środę 23 maja 2007 r. o godz. 16.15 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU. Podczas posiedzenia dr Ewa Wyka (Muzeum UJ) wygłosi referat zatytułowany "Instrumentarium naukowe epoki stanisławowskiej".


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU


W środę 16 stycznia 2008 r. o godz. 16.15 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU. Podczas posiedzenia dr hab.Maria Kalczyńska wygłosi referat zatytułowany "Władysław Dąbrowski (1884-1970). Społecznik i bibliofil polski w Rzymie.".


Życzenia


Radosnych, zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych w gronie najbliższych i przyjaciół, chwili refleksji i odpoczynku, oraz mokrego Śmigusa-dyngusa życzą wszystkim Pracownicy Archiwum Nauki.


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU


W środę 21 marca 2007 r. o godz. 16.15 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU. Podczas posiedzenia dr Izabela Krzeptowska-Moszkowicz wygłosi referat zatytułowany "Emil Godlewski sen. (1847-1930) pionier fizjologii roślin".


Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU


W środę 21 lutego o godz. 16.15 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU. W programie referat dr Adama Redzika "Wydział Prawa Uniwersytetu Jana Kaziemierza we Lwowie w okresie II RP i drugiej wojny światowej".


Nowa wystwa z cyklu "Podróże uczonych"- "Z wypraw Władysława Kotwicza - Mongolia 1912"


Miło jest nam zaprosić Państwa, na nową wystawę z cyklu "Podróże uczonych" poświęconą postaci- Władysława Kotwicza, mongolisty i ałtaisty.Wystawa jest prezentowana w Pałacu Kultury i Nauki, przy pomieszczeniach Kancelarii PAN (piętro 26). Serdecznie zapraszamy


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU


W środę 17 stycznia 2007 r. o godz. 16.00 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU. W programie referat "Julian Talko- Hryncewicz- lekarz, antropolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego" który wygłoszą mgr Jan Staszel, prof. Zbigniew Wójcik i mgr Imam Mahmud Taha Żuk (Instytut Muzułmański).


Boże Narodzenie 2006


Radosnych, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych i przyjaciół oraz chwili refleksji i odpoczynku życzą wszystkim Pracownicy Archiwum Nauki.


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU


W środę 13 grudnia 2006 r. o godz. 16.00 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU. Podczas posiedzenia prof.dr Bronisław Średniawa wygłosi referat zatytułowany "Kontakty i współpraca fizyków polskich z Albertem Einsteinem".


Zaproszenie na wystawę poświęconą Tadeuszowi Ważewskiemu (1896-1972)


W dniach 17.11.2006 - 31.01.2007 w Archiwum prezentowana jest wystawa "Tadeusz Ważewski, twórca krakowskiej szkoły równań różniczkowych" poświęcona uczonemu w 110. rocznicę urodzin.


Zapraszamy na wystawę z cyklu: "Podróże uczonych"


Miło jest nam zawiadomić Państwa, iż wystawa z cyklu "Podróże uczonych" poświęcona Waleremu Goetlowi jest prezentowana w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (ul.H.Wieniawskiego 17/19) od dnia 11 października. Serdecznie zapraszamy


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU


W środę 18 października 2006 r. o godz. 16.00 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU. W programie referat prof. dra Andrzeja Pelczara pt. "Stromata Brosciana", później część administracyjna posiedzenia w celu dokonania wyboru przewodniczącego Komisji Historii Nauki PAU.


Sesja naukowa w 110. rocznicę urodzin Tadeusza Ważewskiego


Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, Insytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Oddział Krakowski PolskiegoTowarzystwa Matematycznego zapraszają na sesję naukową w 110. rocznicę urodzin Tadeusza Ważewskiego , która odbędzie się w sobotę 23 września 2006 roku o godz. 11.00 w Wielkiej Sali PAU, przy ul. Sławkowskiej 17. Sesji towarzyszyć będzie ekspozycja przygowana przez Archiwum Nauki PAN i PAU ze zbiorów własnych oraz rodziny prof. Tadeusza Ważewskiego i prof. Andrzeja Pelczara. Serdecznie zapraszamy.


Zapraszamy na wystawę z cyklu: "Podróże uczonych"


Miło jest nam zawiadomić Państwa, iż wystawa z cyklu "Podróże uczonych" poświęcona Stanisławowi Kutrzebie jest prezentowana w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (ul.H.Wieniawskiego 17/19) od dnia 24 stycznia 2007 Serdecznie zapraszamy


Poczet członków AU i PAU w latach 1872 - 2000


Miło jest nam poinformować iż w efekcie prac prowadzonych w naszym archiwum ukazał się "Poczet członków Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1872 - 2000".


Informator PAU


Ukazał się informator poświecony Polskiej Akademii Umiejętności w którym zawarto również informacje dotyczące naszego Archiwum


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU


W środę 21 czerwca 2006 r. o godz. 16.00 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU. Podczas posiedzenia prof.dr Alicja Zemanek wygłosi referat zatytułowany "O symbiozie nauki i sztuki w czasach renesansu - kolekcja akwarel roślin Libri picturati".


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU


W środę 24. maja 2006 r. o godz. 16.00 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU. Podczas posiedzenia prof. dr Jan Woleński wygłosi referat zatytułowany "Metodologiczne i socjologiczno-historyczne rozumienie nauki". Po części naukowej odbędzie się krótkie posiedzenie administracyjne celem wybrania nowych członków Komisji.


Życzenia świąteczne


Radosnych, zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych w gronie najbliższych i przyjaciół, chwili refleksji i odpoczynku, oraz mokrego Śmigusa-dyngusa życzą wszystkim Pracownicy Archiwum Nauki.


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU


W środę 15 marca 2006 r. o godz. 16.00 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU. Podczas posiedzenia prof. dr hab. Karolina Targosz wygłosi referat zatytułowany "Ilustracje botaniczne do dzieł Jacoba Breyniusa".


Zapraszamy na wystawę z nowego cyklu: "Podróże uczonych"


Wystawa ma miejsce w Pałacu Kultury i Nauki, przy pomieszczeniach Kancelarii PAN (piętro 26). Serdecznie zapraszamy


Życzenia świąteczne


Radosnych, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych i przyjaciół, chwili refleksji i odpoczynku, oraz szampańskiej zabawy w Sylwestra życzą wszystkim Pracownicy Archiwum Nauki.


Prezentacja: Komisja Fizjograficzna


Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z sesji naukowej PAU p.t. "Z przeszłości Komisji Fizjograficznej...", które odbyło się 18 listopada 2005 roku.


Posiedzenie naukowe "Z przeszłości Komisji Fizjograficznej"


Polska Akademia Umiejętności i Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, w 140 rocznicę powołania Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego uprzejmie zapraszają na posiedzenie naukowe "Z przeszłości Komisji Fizjograficznej...", które rozpocznie się w piątek 18 listopada 2005 roku o godz. 14:30 w Wielkiej Sali PAU, przy ul. Sławkowskiej 17. Posiedzeniu towarzyszyć będzie ekspozycja ze zbiorów Archiwum Nauki PAN i PAU. Serdecznie zapraszamy.


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU


W środę 19 października 2005 r. o godz. 16.00 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU. Podczas posiedzenia prof. dr hab. Zbigniew Wójcik wygłosi referat zatytułowany "Nauka w Krakowie w czasie działalności oświatowej Stanisława Staszica (1807–1826)".


Stowarzyszenie Archiwistów Polskich zaprasza na odczyt


We wtorek 20 września 2005 r. o godz. 14.00 w sali nr 24 (parter) w budynku Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie będzie miał miejsce odczyt pani Kingi Marii Kantorskiej (Archives Nationales) zatytułowany "System archiwizacji akt notarialnych w Archiwum Narodowym w Paryżu".


Przeprowadzka na nowy serwer


Właśnie zostały zakończone prace związane z przeprowadzką naszej strony na nowy serwer. Wkrótce zaprezentujemy nową szatę graficzną naszej strony.


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU


W środę 22 czerwca 2005 r. o godz. 16.30 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU. Podczas posiedzenia prof. dr hab. Ryszard Marciniak przedstawi referat zatytułowany " Związki poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z polskimi ośrodkami naukowymi w okresie zaborów".


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU


W środę 18 maja 2005 r. o godz. 16.30 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU. Podczas posiedzenia mgr Marek Durcansky z Archiwum Czeskiej Akademii Nauk i Archiwum Uniwersytetu Karola w Pradze przedstawi referat zatytułowany "Gollowa szkoła historyczna i jej przedstawiciele (Goll, Pekar, Bidlo) na tle stosunków polsko-czeskich".


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU


W środę 20 kwietnia 2005 r. o godz. 16.30 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU. Podczas posiedzenia Maciej Mazur przedstawi referat zatytułowany "Maurycy Pius Rudzki (1862–1916). W stulecie krakowskiej sejsmologii".


Zmiana terminu zakończenia I etapu remontu


Pierwszy etap kompleksowych prac remontowych w Archiwum Nauki uległ niestety opóźnieniu. W związku z tym pracownia naukowa pozostanie nieczynna aż do odwołania, a utrudniony dostęp do materiałów może opóźnić realizację innych spraw. O przewidywanym terminie ponownego udostępnienia pracowni poinformujemy Państwa.


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU


W środę 16 marca 2005 r. o godz. 16.30 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU. Podczas posiedzenia dr Anna Nadolska-Styczyńska z Katedry Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wygłosi referat zatytułowany "Kultury Afryki a działania naukowo-oświatowe Ligi Morskiej i Kolonialnej".


Problemy z pocztą elektroniczną


W związku z remontem w Archiwum od dnia 24 lutego do dnia 4 marca br. mogą wystąpić problemy z odbiorem poczty elektronicznej. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.


Problemy z pocztą elektroniczną


W związku z remontem w Archiwum od dnia 24 lutego do dnia 4 marca br. mogą wystąpić problemy z odbiorem poczty elektronicznej. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU


W środę 16 lutego 2005 r. o godz. 16.30 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU. W czasie posiedzenia prof. dr Jerzy S. Pawłowski wygłosi referat zatytułowany "Michał Rybiński (1844–1905), kustosz Muzeum Fizjograficznego AU. W stulecie zgonu".


Przedłużenie wystawy o Wincentym Lutosławskim


Miło nam poinformować, że wystawa poświęcona Wincentemu Lutosławskiemu będzie dostępna dla zwiedzających jeszcze do dnia 11 lutego 2005.


Remont w Archiwum Nauki


7 lutego br. rozpoczynają się kompleksowe prace remontowe w Archiwum Nauki. Zakończenie pierwszego etapu planowane jest na II połowę marca. W tym okresie pracownia naukowa będzie nieczynna. W związku z utrudnionym dostępem do materiałów realizacja innych spraw może ulec opóźnieniu. O terminie ponownego udostępnienia pracowni poinformujemy Państwa.


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU


W środę 19 stycznia 2005 r. o godz. 16.30 w pracowni naukowej Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. św. Jana 26 w Krakowie odbędzie się zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU. W czasie posiedzenia dr Janusz Ślusarczyk wygłosi referat zatytułowany "Badania naukowe i ochrona przyrody w działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego".


Boże Narodzenie 2004


Radosnych, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych i przyjaciół oraz chwili refleksji i odpoczynku życzą wszystkim Pracownicy Archiwum Nauki.


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU


W środę 15 grudnia 2004 r. o godz. 16.30 w Małej Auli gmachu Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU. W czasie posiedzenia dr Jan Mietelski wygłosi referat zatytułowany "Prace nad ruchami i figurą Księżyca w Obserwatorium Krakowskim" .


Wincenty Lutosławski


W dniach 19.11.2004 - 31.01.2005 w Archiwum prezentowana jest wystawa "Primum vivere - deinde philosophari" poświęcona filozofowi Wincentemu Lutosławskiemu w 50. rocznicę śmierci. W. Lutosławski był badaczem Platona, propagował także idee wychowania narodowego.


Zaproszenie na wystawę


W uzupełnieniu informacji o wystawie prezentującej postać Wincentego Lutosławskiego udostępniamy zaproszenie na wystawę, wraz z programem Posiedzenia Naukwego PAU.


Posiedzenie Komisji Historii Nauki


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU odbędzie się w środę 17.11.2004 o godz. 16:30 w Małej Auli w gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie. W programie referat doc. dr Roberta Zaborowskiego "Tadeusz Zieliński i Wincenty Lutosławski - próba porównania biografii".


Nowa wystawa o Wincentym Lutosławskim


W piątek 19 listopada 2004 o godz. 14.30 w sali wystawowej przy ul Św. Jana 26 nastąpi otwarcie wystawy poświęconej Wincentemu Lutosławskiemu w 50. rocznicę śmierci. Wystawie towarzyszyć będzie Posiedzenie Naukowe PAU, które odbędzie się tego samego dnia o godz. 15.30 w Wielkiej Sali PAU przy ul. Sławkowskiej 17.


Nowa wystawa o Tadeuszu Banachiewiczu


W dniu 29.10.2004 w Wielkiej Sali PAU przy ul. Sławkowskiej 17, w 50 rocznicę śmierci Tadeusza Banachiewicza, odbędzie się posiedzenie naukowe organizowane przez PAU, Muzeum UJ i Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Posiedzeniu naukowemu towarzyszyć będzie wystawa "Tadeusz Banachiewicz w fotografii" w Muzeum UJ przy ul. Jagiellońskiej 15, oraz prezentacja materiałów archiwalnych ze zbiorów Archiwum Nauki dotyczących związków Tadeusza Banachiewicza z PAU. Serdecznie zapraszamy.


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU


Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki PAU odbędzie się w środę 20.10.2004 o godz. 16:30 w Małej Auli gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie. W programie referat ks. prof. dra Janusza Mączki (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) "Życie i działalność naukowa Joachima Metallmanna (1889-1942)".


Wystawa gościnna: "Syberia: przyroda, nauka, ludzie"


W dniach 10–14.10.2004, w godzinach od 10:00 do 16:00 zapraszamy do zwiedzenia wystawy fotograficznej "Syberia: przyroda, nauka, ludzie", prezentowanej w naszym Archiwum w ramach Dni Nauki Rosyjskiej w Polsce. Wystawa ta przybliży Państwu olbrzymią wschodnią część Rosji – Syberię; jej zadziwiającą przyrodę, interesujące odkrycia naukowe i wyjątkowych ludzi – syberyjskich naukowców. W trakcie wystawy fotograficznej odbędzie się prezentacja filmów video o jeziorze Bajkał - najstarszym i najgłębszym jeziorze świata, a także o pracach uczonych Oddziału Syberyjskiego Rosyjskiej Akademii Nauk.


Zjazd Historyków Polskich


17.09.2004 uczestnicy odbywającego się w Krakowie XVII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich odwiedzą nasze Archiwum. Zwiedzający będą mieli możliwość zapoznania się zarówno z aktualną wystawą poświęconą Władysławowi Natansonowi, jak i prezentacją innych zbiorów bedących w posiadaniu Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Więcej informacji o programie Zjazdu Historyków Polsich można uzyskać na stronie: http://jazon.hist.uj.edu.pl/zjazd. (Uwaga! Ze względu na błędy na stronie działa ona prawidłowo jedynie w przeglądarce IE)


"Portret Damy. Karolina Lanckorońska"


W dniu 03.08.2004 w TVP1, oraz 29.08.2004 w TV Polonia wyemitowano film dokumentalny Pawła Woldana pt. "Portret Damy. Karolina Lanckorońska". Zdjęcia wykorzystane w filmie pochodziły ze zbiorów Archiwum.


Władysław Natanson


W dniach 18.06.2004 - 8.10.2004 roku prezentowana jest w Archiwum Nauki PAN i PAU wystawa poświęcona osobie Władysława Natansona w 140. rocznicę urodzin.


Prezentacja


Zapraszamy do obejrzenia prezentacji Archiwum.