Rada Naukowa Archiwum Nauki

 • przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Nycz (PAN)
 • wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Jan Machnik (PAU)
 • sekretarz: mgr Ewa Dziurzyńska (przedstawiciel pracowników Archiwum)
 • członkowie:
  • prof. dr hab. Andrzej Białas (PAU)
  • prof. dr hab. Barbara Godzik (PAN)
  • dr Adam Górski (dyrektor Archiwum)
  • prof. dr hab. Adam Kotarba (PAN)
  • dr Rita Majkowska (PAU)
  • prof. dr hab. Krzysztof Stopka (PAU)
  • prof. dr hab. Michał Turała (PAN)
  • prof. dr hab. Wacław Uruszczak (PAN)
  • prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski (PAU)