Wystawa: Z myślą o przyszłości nauki i Ojczyzny. Ofiarodawstwo na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności.


Aktualności

Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU


Zgodnie z § 9, ust. 2 Statutu Archiwum Nauki PAN i PAU oraz § 7 Regulamin Konkursu na stanowisko Dyrektora pomocniczej placówki naukowej Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności działającej pod nazwą Archiwum Nauki PAN i PAU informujemy, że 29 listopada 2017 roku Komisja konkursowa wybrała dra Adama Górskiego na kandydata na stanowisko dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU. Wybór został zatwierdzony przez Radę Naukową Archiwum Nauki.


Starsze informacje:

 • Uwaga

  Informujemy, że w dniu 12 grudnia b.r. Pracownia Naukowa będzie czynna w godzinach 11.00-15.45.


 • Zaproszenie na wystwę

  Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU zapraszają na otwarcie wystawy: Z myślą o przyszłości nauki i Ojczyzny. Ofiarodawstwo na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności, które odbędzie się w czwartek 16 listopada br. o godz.13.15 w sali wystawowej Archiwum Nauki przy ul. Św. Jana 26. Wystawa towarzyszy konferencji naukowej Mecenasi i darczyńcy w dziejach nauki polskiej. AU i PAU w kręgu społecznej troski.


 • Zaproszenie na wystwę

  Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU zapraszają na otwarcie wystawy: Polscy uczeni w świecie. Wymiana inspiracji i wiedzy w kontaktach uczonych Europy Środkowej, które odbędzie się w poniedziałek 16 października br. o godz.16.30 w sali wystawowej Archiwum Nauki przy ul. Św. Jana 26. Wystawa towarzyszy V Kongresowi Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie.


 • Zaproszenie na wystwę

  KRAKOWSKA GALERIA EKSLIBRISU, ARCHIWUM NAUKI PAU i PAN Serdecznie zaprasza TWÓRCÓW, KOLEKCJONERÓW I PRZYJACIÓŁ EKSLIBRISU na WYSTAWĘ EKSLIBRISÓW i Małych GRAFIK KRZYSZTOFY LACHTARY. Wystawa połączona ze spotkaniem przyjaciół ekslibrisu odbędzie się dnia 16 września 2017 r. w sobotę o godz.12.00 w Archiwum Nauki PAU i PAN w Krakowie przy ul. św. Jana 26


Zobacz więcej>>